kandidaatbeleving

De beste kandidaatbeleving creëer je zo! 7 tips.

Sommige vacatures zijn lastig in te vullen, omdat er nu eenmaal veel vraag en weinig aanbod is. In dat geval is het zaak om gewilde kandidaten niet alleen op de juiste manier te benaderen, maar zeker ook om de relatie tijdens de procedure goed te houden. De manier waarop de kandidaat het wervingsproces beleeft is dan cruciaal om iemand over de streep te trekken.