Detacheren of RPO? Een vergelijking.

detacheren of rpo. voor- en nadelen en kosten vergeleken

Wist u dat RPO u dan een flinke kostenbesparing kan opleveren? In deze blog zetten we de voor- en nadelen en de kosten van detachering en RPO voor u op een rij. Compleet met strategisch advies en waar u bij uw keuzes op kunt letten.

Voor- en nadelen detachering

Detachering is uitermate geschikt voor bedrijven die kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Gespecialiseerde functies waarvoor u snel een hoogopgeleide medewerker nodig hebt met de juiste kennis en ervaring. Bijvoorbeeld in de IT, techniek of bouw. Ook voor tijdelijke opdrachten en projecten biedt detacheren uitkomst.

De medewerker blijft in dienst van het detacheringsbureau. Fijn voor u, omdat u weinig omkijken hebt naar opleiding en ontwikkeling. En omdat u geen werkgeversrisico’s loopt; ook dat ligt bij de detacheerder.

Uit onderzoek van Panteia naar de detacheringsmarkt in 2017 blijkt dat mensen die gedetacheerd worden via gespecialiseerde bureaus een relatief homogene groep vormen: het zijn grotendeels mannen (63%) tussen de 30 en 40 jaar (34%), HBO/WO-opgeleid (60%) en werkzaam in de IT (24%), finance (15%), techniek en energie (15%) of bouw / infra (15%). Ideaal als u op zoek bent naar hoogopgeleide specialisten op deze vakgebieden. Maar als u juist andere kandidaten nodig hebt, is detachering misschien niet de beste oplossing.

Een ander nadeel van detacheren is dat u mogelijk meerdere bureaus nodig hebt om al uw vacatures te vervullen, omdat de meeste detacheringsbureaus gespecialiseerd zijn in bepaalde niches. Dit vraagt veel van uw HR-afdeling als het gaat om overzicht houden en coördineren. Daarnaast houden detacheringsbureaus zich met name bezig met het werven, selecteren en plaatsen van medewerkers. Zaken als recruitmentstrategie, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding blijven uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor- en nadelen RPO

Een eigen recruiter die uw bedrijf door en door kent. Toegang tot alle relevante recruitmentplatforms en -tools. Recruitmentdata en KPI’s waarmee u goed en tijdig in kunt spelen op piek- en dalperiodes. Optimale aansluiting bij uw specifieke recruitmentwensen. Een concreet en inzichtelijk recruitmentresultaat. Dit zijn belangrijke voordelen van RPO. Nadelen van RPO zijn er ook. Zo liggen de werknemersrisico’s bij u en u moet zelf zorgen voor opleiding en ontwikkeling. RPO vraagt bovendien om een langere verbintenis, omdat je hiermee een strategisch partner in huis haalt.

RPO is altijd maatwerk. De toegevoegde waarde zit hem in het feit dat u voor uw recruitment volledig ontzorgd wordt. Een RPO-specialist formuleert samen met u een langetermijn recruitmentstrategie en voert deze vervolgens uit. Met recruitmentcampagnes waarin uw employer branding optimaal tot uitdrukking komt. Maar ook praktische werkzaamheden zoals werving en selectie behoren tot het pakket. Eén partij die u helemaal ontzorgt op het gebied van recruitment, klinkt goed toch? Maar hoe zit het eigenlijk met de kosten? Is RPO dan niet veel duurder dan detachering? Het antwoord is nee. Het is eerder omgekeerd: detachering is vrijwel altijd (veel) duurder dan RPO.

Kosten detachering

De kosten voor detachering kunnen sterk uiteenlopen. Ze zijn namelijk afhankelijk van het brutosalaris, de duur van de aanstelling en de omrekenfactor die het detacheringsbureau hanteert.

De omrekenfactor wordt voor elke functie bepaald op basis van het bruto uurloon, reserveringen van vakantiegeld en het dragen van ziekterisico en werkgeverslasten (sociale lasten en pensioen). Afhankelijk van het vakgebied ligt deze omrekenfactor vaak tussen 2,2 en 2,6. Soms nog hoger vanwege schaarste: in de techniek ligt hij regelmatig boven de 2,6 en bij IT-functies zelfs boven de 3. Let op: het betreft hier cijfers van vóór de coronaperiode.

Kosten RPO

Voor RPO bestaan twee tariefmodellen: een percentage over het jaarloon (variërend van zo’n 15 tot 30%) of een vaste prijs per opdracht, ongeacht het type, het niveau en de schaarste van de functie. Bij Recruitin maken we gebruik van een vaste prijs per vacature, ongeacht aanstellingsduur en salaris. Zo weet u per vacature vooraf exact waar u aan toe bent. 

Detachering vs RPO: twee rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1. Bij een fulltime aanstelling voor een half jaar, een bruto maandsalaris van € 2.500 en een gemiddelde omrekenfactor van 2,4 zijn de detacheringskosten zo’n € 12.000. Een RPO-oplossing voor dezelfde vacature kost bij Recruitin gemiddeld € 6.500. Ofwel: RPO bespaart de werkgever 46%.

Voorbeeld 2. Het verschil in kosten wordt groter als het salaris hoger is, de aanstellingsduur langer en de omrekenfactor hoger. Bijvoorbeeld bij een schaarse functie, zoals in de techniek of IT. Bij een brutosalaris van € 3.500 en een omrekenfactor van 2,6 bedragen de detacheringskosten € 21.0000. RPO kost nog steeds € 6.500. Een besparing van maar liefst 69%!

Nu lijkt het of RPO altijd voordeliger is, maar dat is niet altijd het geval. Bij een lager salaris, bij korte aanstellingen of parttime functies kan detachering goedkoper zijn.

Wat past beter bij mijn bedrijf: detachering of RPO?

De keus tussen RPO of detachering draait om meer dan kosten. Kijk bij uw afweging bij voorkeur ook naar:

  • Quality of hire
  • Time to hire
  • Candidate experience

Wilt u weten of uw bedrijf meer baat heeft bij detachering of RPO? Wij zetten de belangrijkste verschillen nogmaals voor u op een rij:

Detacheren RPO
Korte termijn Langere termijn
Tijdelijke vervanging/versterking Tijdelijk en vast
Medewerkers met veel kennis en ervaring Alle kennis- en ervaringsniveaus
Vooral hoogopgeleid en gespecialiseerd personeel Alle opleidingsniveaus en beroepsgroepen
Met name schaarse functies Alle functies
Relatief homogene groep kandidaten Brede doelgroep
Recruitment uit naam van de detacheerder Recruitment uit eigen naam, vaak met eigen inhouse recruiter
Alleen invullen vacatures Volledige recruitment
Weinig aandacht voor employer branding Veel aandacht voor employer branding en positie werkgever op arbeidsmarkt
Geen werkgeversrisico Wel werkgeversrisico
Geen omkijken naar opleiding en ontwikkeling van gedetacheerde Werkgever verantwoordelijk voor opleiding en ontwikkeling van gedetacheerde
Vaak meerdere bureaus nodig voor invulling vacatures Eén partij voor het volledige recruitment
Kosten: percentage per geplaatste kandidaat Kosten: vooraf bekend
Interessant bij klein aantal vacatures en/of lager salaris Interessant bij meer vacatures (>10) en/of hoger salaris

Gratis recruitmentscan detachering vs RPO

Bij Recruitin besparen we voor sommige opdrachtgevers ruim een ton op hun recruitmentkosten. Soms nog veel meer. Dat doen we ieder jaar opnieuw.

Wilt u weten hoe de kosten van detachering of RPO voor uw bedrijf uitpakken? Hoeveel u kunt besparen? En wat elk van deze methodes u oplevert? Vraag onze gratis recruitmentscan aan. U ontvangt een praktisch Excel bestand waarmee u snel en gemakkelijk een overzicht maakt van de kosten van detachering en RPO, afgezet tegen het aantal en soort vacatures bij uw organisatie. Dat geeft u inzicht in het omslagpunt: het punt waarop RPO of juist detachering voordeliger voor u is.

Neem voor zo’n recruitmentscan vrijblijvend contact op met Wouter Arts via 06 14 31 45 93 of warts@recruitin.nl